Dagens Nyheter "Det oaendliga kriget"

 

 

 

 

En utskrift från Dagens
Nyheters nätupplaga, DN.se.

Essän den 18 maj 2005
 
  

60 år efter fredsslutet är floden av böcker och dokumentärer om andra världskriget ­större än 
någonsin. Ett intresse som nog inte enbart drivs av ­kunskapstörst och medkänsla.

 

 

Det oändliga kriget   

                             
                                                Den ryska inmarschen i Berlin 1945.

 

 

Aufbau-VerlagOm man som jag är född på femtiotalet och uppvuxen med föreställningen att andra världskriget och nazismen tillhörde historien, kan man inte bli annat än förvånad över hur snabbt och massivt ämnet under de senaste åren förvandlats till förstasidesstoff och bästsäljartitlar. Det gör att man blir alltmer skeptisk inför alla de böcker och filmer som produceras, inte minst de som handlar om Adolf Hitlers olika sidor.

Man kan tycka att det efter Alan Bullocks klassiker "Hitler - en studie i tyranni" (1952) och framför allt Joachims Fests epokgörande Hitlerbiografi på sjuttiotalet inte skulle finnas så mycket mer att säga. Men sextio år efter det nazistiska tusenårsrikets undergång, som bara varade under tolv intensiva år, är andra världskriget mer närvarande än någonsin under efterkrigstiden. Om det vore så att nya fakta framkommit som kastat nytt ljus över ämnet vore det begripligt, men så är det bara undantagsvis. Det måste vara något annat som gör att krigets och särskilt Tredje rikets galjonsfigurer på varje jämn årsdag och i olika tevekanaler - och allt oftare i fyrfärg - får sådan uppmärksamhet.

En anledning är kanske att det efter kalla krigets slut finns en ny generation som betraktar den europeiska nutidshistorien med egna ögon. Ett annat skäl är att den generation som har egna erfarenheter av maktövertagandet och andra världskriget håller på att försvinna. Vid femtioårsdagen av krigsslutet för tio år sedan dammsög alla stora massmedier marknaden efter intervjupersoner som någon gång hade varit i Hitlers bunker eller hade egna minnen av livet i Varglyan eller på Obersalzberg.

När sextioårsdagen  
inföll häromveckan hade flera av dem - däribland Hitlers sekreterare Traudl Junge - redan avlidit. De kvarvarandes bästföredatum är passerat vilket inte hindrat de stora medierna från att lägga upp kartotek över ett drygt hundratal så kallade tidsvittnen som trots hög ålder och sjukdom är villiga att alltefter behov tala om wie es eigentlich gewesen ist - det vill säga hur det egentligen var att gå i skola under Weimartiden, att delta i Hitler-Jugends läger, att vara tysk folkstormsman i Ostpreussen, att laga mat åt familjen Rudolf Hess eller samla sten till återuppbyggnaden av Berlin.

Framför mig ligger drygt ett halvdussin böcker på svenska, men även på tyska och engelska, som har de gemensamt att de utkommit med anledning av sextioårsminnet av krigsslutet 1945 och från olika utgångspunkter berättar om krigets sista månader. Nästan alla bygger delvis sina berättelser på den här sortens vittnesmål. Jag drog mig för att ge mig i kast med denna bokflod, särskilt som jag vet att de bara är skummet på ytan. Att de när allt kommer omkring kanske inte i första hand tillfredsställer ett genuint historiskt intresse, utan rör vid mycket djupare belägna behov i det kollektiva undermedvetna.

Det är ett historiskt faktum att över femtio miljoner människor, civila som soldater, dog under andra världskriget. Men det kan knappast vara medkänsla med offren som ligger bakom den tyske historikern Guido Knopps enorma publikframgångar med teveserier om allt från Hitlers läkare och kvinnor till fördrivningen och befrielsen. Lika lite som det är kunskapstörst som gör att folk i över fyrtio länder suttit klistrade framför bildskärmen när Knopp iscensatt Reinhard Heydrichs ondska som en Wagneropera.

Jag vill inte förneka att jag själv strax före midnatt ofta knäppt på dessa dokumentärer om nazismens kvinnor, tyska flaggskepp och Führerns hantlangare. När Knopps serie om de bestialiska SS-läkarna var slut följdes den av en serie om människoätande hajar, vilket säger något om genretillhörigheten. Naturligtvis finns det historiker som är avundsjuka på Knopp. Med viss rätt har man kritiserat honom för publikfrieri och kallat hans team "historiepornografer", som lever på att förströ kvällströtta tyskar med nazi-kitsch och elände, snarare än på att upplysa dem.

Och ändå kan ingen förneka att Guido Knopps dokumentärer blivit stilbildande. Hans styrka - och svaghet - är just förmågan att skapa närvaro i sådant som hos andra historiker ofta blivit stendött. I ett enormt arkivmaterial lyckas han hitta den rätta scenen och det rätta ögonvittnet, och till sin hjälp har han alltid en stor produktionsapparat som vet hur man skapar spänning med dramatisk musik och snabba klipp. Metoden kan studeras i hans bok "Befrielsen", som är en utvidgad textversion av en teveserie med samma namn.

Varje kapitel börjar i ett presens som slår an tonen. "Grå moln hängde tungt på himlen", står det i första kapitalet om landstigningen i Normandie och i nästa kapitel heter det: "Det låg något hotfullt i luften" och senare "Det var en disig morgon". Därefter inflikas ett ögonvittne som "minns" eller "erinrar sig" något, oftast kortfattat och för att skapa en tidsmässig distans till själva händelsen som man ännu inte fått ta del av eller som bara antytts: "Ännu vet ingen vad som kommer att hända."

Därefter bryter  helvetet loss - eller vad man nu vill kalla alla de militära slag och strategiska manövrer som följde på de allierades landstigning i Normandie sommaren 1944. Ungefär som i en film - fast uppdelat i fem kapitel - varvar Knopp återblickar med ögonblicksbilder från västfronten och slaget om Paris, liksom de sydliga avsnitten där Wehrmacht byggde en ställning intill berget och klostret Monte Cassino. Engelsmannen Matthew Parker ägnar i "Slaget vid Monte Cassino" en hel bok åt denna den kanske mest blodiga och meningslösa sammanstötningen under hela andra världskriget. När medeltidsklostret förstördes fanns inga tyskar där utan bara över tusen flyktingar, de flesta barn.

På liknande sätt ger Knopp skarpa bilder av striderna vid bron Arnhem och tyskarnas desperata Ardenneroffensiv. Det var den sista striden utanför Tysklands gränser; vad som återstod var en långsam, plågsam och framför allt onödig väg mot undergången, ett "hav av blod och tårar" som Knopp uttrycker det. Hans bok om de människor från bägge sidor som upplevde allt detta är både intressant och läsvärd, men när jag läst den brittiske historikern Max Hastings monumentalverk "Harmagedon" insåg jag att den stereotypa klipptekniken trots allt har sina begränsningar.

Harmagedon är i  religiös terminologi platsen för domedagen, den sista striden. I sin bok har Max Hastings samlat källor och intervjuer från både öst- och västfronten, bland ryska rödgardister och tyska bomboffer, och lyckats med den nästan omöjliga uppgiften att sammanfoga allt detta till ett övertygande helt. Hastings både beskriver och analyserar, träffsäkert och utan tanke på vad som är politiskt korrekt. Man känner sig i händerna på en ödmjuk och nyfiken navigatör. Sakta men säkert formas bilden av de över hundra miljoner människor som på olika sidor var inbegripna i striderna, men också otaliga civila och hela städer som gick upp i rök på några timmar.

Efter kriget var det svårt för tyskarna att tala om allt som gått förlorat, inte bara människor och hela landsändar, utan också andliga domäner där tysk kultur haft sina rötter sedan medeltiden. Hastings är här lika öppen och ärlig som sin landsman och kollega Antony Beevor. Han berättar att det begicks svåra förbrytelser även från de västallierade. Framför allt och utifrån delvis nytt arkivmaterial skildrar han vad som skedde när ryssarna tågade i de dåvarande tyska östprovinserna. Den veritabla blodorgie som utlöstes när de under sitt stora "fosterländs­ka krig" stympade och våldtog miljoner tyska kvinnor och barn trotsar all beskrivning.

När den tyska kapitulationen var ett faktum i maj 1945 var det nog bara de överlevande fångarna från nazisternas koncentrationsläger som upplevde en äkta befrielse, kanske också några av de västallierade. Hastings talar om en kulturkrock mellan å ena sidan det "normala" krig som amerikaner och engelsmän utkämpade i väst och å and­ra sidan de ohyggligheter som ryssar och tyskar upplevde på östfronten. Exempelvis nämner han att nästan trettio miljoner ryssar dog i kampen mot Hitler-Tyskland, de västallierades förluster däremot uppgick till knappt en miljon. Man får en känsla av att det var två olika krig som utkämpades.

Det är en omständighet  som inte märktes när krigets segrare och förlorare i Moskva tillsammans firade sextioårsminnet av krigsslutet. När allt kommer omkring var det ett spel för galleriet. I det postsovjetiska Moskva finns det ingen vilja att kritiskt granska de egna historiemyterna. Forskningen i ryska arkiv om "det fosterländska kriget" har nästan uteslutande bedrivits av utlänningar. Men för någon månad sedan utkom på tyska den första privata dagboken av en officer i Röda armén, skriven av en rysk jude som på nära håll upplevde inmarschen i Berlin och det första ockupationsåret.


Det är inte bara det ovanliga perspektivet som gör Vladimir Gelfands postuma "Deutschland-­Tagebuch 1945-46" till en läsupplevelse. Också den inre kampen, den moraliska och politiska, hur man nu vill kalla den blandning av blodtörst och medkänsla som rödgardisten Gelfand upplever i mötet med de besegrade tyskarna, faller utanför det gängse schemat. På gatorna ligger flyktingar och amputerade soldater, föräldralösa barn och tyska kvinnor som säljer sina kroppar. Gelfand tar för sig. Om allt det och mycket annat skriver han, också att han får gonorré. Man räknar med att runt två hundra tusen barn på detta sätt kom till världen bara i den ryska zonen.

Om Gelfands litterära talang är det svårare att uttala sig. Tydligen ville han skriva en roman vid hemkomsten, men tiden räckte inte och ämnet var alltför kontroversiellt. Gelfand kom på kant med sina överordnade och kallar sina rödgardistiska kumpaner "försupna slagskämpar och anarkistiskt pack".

Så mycket mer glädjande är det att hans anteckningar med sextio års fördröjning blivit tillgängliga, åtminstone för en tyskspråkig publik. Hans perspektiv har saknats, dessa noteringar ger för första gången den röda segrarmakten ett ansikte som gör det möjligt att förstå den ryska soldatens tankevärld. Det lär bli svårt för Putin och hans postsovjetiska grindvakter att låsa in denna dagbok i giftskåpet för ryskfientlig propaganda.

 

Per Landin

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

 
 
 
  
 
 
 
          

шведско-русский перевод: Irina Ratouchnaia  

 

 

Опубликовано в Дагенс нюхетер (Новости дня) 18 мая 2005 года

ЭССЕ 18 МАЯ 2005 ГОДА

 БЕСКОНЕЧНАЯ ВОЙНА

 

После 60 лет со дня заключения мира поток книг и документальных фильмов о Второй мировой войне больше, чем когда-либо. 
Этот интерес вряд ли движим только лишь жаждой знания или сочувствием.

                               

 
       Вход русских в Берлин 1945 г.

 

Ауфбау-издательство. Человек, как я, рожденный в пятидесятых годах и выросший с представлением, что Вторая мировая война и нацизм принадлежат истории, не может не удивиться, как быстро и в массовом порядке эта тема заняла в последние годы место в заголовках передовиц и получила статус бестселлера. Эти многочисленные книги и фильмы вызывают все больший скептицизм, особенно те, что повествуют о различных сторонах Адольфа Гитлера.

Можно подумать, что после классической книги Алана Буллока «Гитлер – исследование тирании» (1952) и прежде всего основополагающей биографии Гитлера Иоахима Феста, написанной в семидесятых годах, трудно добавить что-либо. Однако через 60 лет после падения тысячелетнего Рейха, который длился только 12 интенсивных лет, тема Второй мировой войны наиболее актуальна за все послевоенное время. Было бы понятно, если бы возникли новые факты, осветившие тему, но такое является исключением. Должно быть, что-то другое заставляет возникать каждую годовщину в различных телевизионных каналах вождей войны, особенно Третьего Рейха, получающих все большое внимание.

Одной из причин, возможно, является, что после окончания холодной войны появилось новое поколение, которое оценивает современную европейскую историю собственными глазами. Другой причиной является исчезновение поколения, имеющего собственный опыт о смене власти и Второй мировой войне. Десять лет назад, во время пятидесятилетнего юбилея окончания войны, все крупнейшие средства массовой информации брали интервью у всех лиц, которые когда-либо были в бункере Гитлера или имели собственные воспоминания о жизни в Вольфшанце или Оберзальцбурге.

Незадолго до дня шестидесятилетия умер Траудл Юнге, один из многих секретарей Гитлера. Лучшее время оставшихся  уже прошло, однако это не помешало крупнейшим изданиям сделать картотеку сотен так называемых свидетелей времени, которые несмотря на пожилой возраст и болезни имели желание и потребность рассказать о wie es eigentlich gewesen ist – то есть, как действительно было ходить в школу во времена Веймеровской республики, участвовать в лагерях Гитлерюгенда, быть немецким ополченцем в Восточной Пруссии, готовить еду для семьи Рудольфа Гесса или собирать камни для восстановления Берлина. 

Передо мной лежат примерно полдюжины книг на шведском языке, но есть на немецком и английском, объединенных тем, что они вышли в память о шестидесятилетии окончания войны в 1945 году. Эти книги с различных позиций рассказывают о последних месяцах войны, и почти все частично основывают свое повествование на такого рода свидетельствах. Я отстранился от погружения в этот поток книг, потому  что знал, что они только пена на поверхности. Выход этих книг, возможно, не удовлетворяет в первую очередь истинный исторический интерес, но движим гораздо более глубокой потребностью, скрытой в коллективном подсознании.

Это исторический факт, что более 50 миллионов людей, гражданских и солдат, умерли во время Второй мировой войны. Но вряд ли сочувствие к жертвам лежит в основе необыкновенной популярности немецкого историка Гвидо Кноппа, создавшего телесериалы обо всем, начиная с врачей и женщин Гитлера, и заканчивая изгнанием  и освобождением. Маловероятно, что это жажда знаний заставляет людей в более чем в 40 странах сидеть приклеенными к экрану, когда Кнопп инсценирует злодейство Рихарда Гейнриха как оперу Вагнера.

Я не хочу отрицать, что я сам до полуночи часто увлечен этими документальными фильмами о нацистских женщинах, немецких флагманских кораблях и подручных фюрера. Когда заканчиваются серии Кноппа о зверских врачах СС, начинаются серии о акулах-людоедах, что говорит нечто о принадлежности к одному виду. Разумеется, есть историки завидующие Кноппу. Многие критиковали его за популизм и называли его команду «исторической порнографией», которые живут за счет того, что скармливают усталым к вечеру немцам нацистские клише и злодейства, а не просвещают их.

Но все равно невозможно отрицать, что документальные фильмы Кноппа обладают определенным стилем. Его сила и слабость как раз в способности создать эффект присутствия в том, что у других историков часто остается мертвым. В огромном архивном материале ему удается найти верные сцены и свидетельства очевидцев, к тому же у него всегда под рукой большая команда специалистов, создающих напряжение драматической музыкой и быстрыми клипами. Эту методику можно изучить в его книге «Освобождение», представляющую расширенную текстовую версию телесериала с тем же названием.

Каждая глава начинается с привлекающей внимание фразы. «Серые облака тяжело висели в небе» написано в первой главе о высадке в Нормандии. В следующей главе «Что-то угрожающее чувствовалось в воздухе». И затем «Это было туманное утро». Далее приводится свидетельство очевидца, который «помнит» или «вспоминает»  нечто, часто очень кратко, что создает временную дистанцию между самим событием, которое человек еще не пережил, или намекает «Еще никто не знает, что произойдет».

Потом разразится ад – или как сейчас называют все военные бои и стратегические маневры, которые последовали при высадке союзников в Нормандии летом 1944. Почти как в фильме, но разделенном на пять частей, в каждой из которых Кнопп прокручивает мгновенные кадры с Западного фронта и битвы за Париж, а также с южного участка фронта, где Вермахт строил опорные сооружения возле горы и монастыря Монте Кассино. Англичанин Мэттью Паркер посвящает целую книгу «Битва за Монте Кассино» этой наверно самой кровавой и бессмысленной стычке в течении всей второй мировой войны. Когда средневековый замок был разрушен, там не осталось ни одного немца, только более тысячи беженцев, в основном детей.

Таким же образом Кнопп дает резкие картины боев у моста Арнхем и отчаянное наступление немцев в Арденнах. Это был последний бой у границ Германии, оставался только медленный, мучительный и прежде всего ненужный путь к поражению, «море крови и слез» называет его Кнопп. Его книга о людях с обоих сторон, переживших все это, интересна и достойна прочтения, но когда я прочитал монументальное произведение «Армагеддон» британского историка Макса Хастингса, то увидел, что стереотипы техники клипов имеют свои границы.

Армагеддон в религиозной терминологии место судного дня, последней битвы. В своей книге Макс Хастингс собрал источники и интервью с Восточного и с Западного фронтов, среди красногвардейцев и немецких жертв бомбардировок, ему удалось почти невозможное, соединить все это в одно убедительное целое. Хастингс описывает и анализирует точно и без оглядки на политкорректность. Как бы чувствуешь себя в руках смиренного и любознательного навигатора. Медленно, но уверенно формируется картина, где свыше ста миллиона человек с разных сторон были ввязаны в борьбу, а также неисчислимые гражданские лица и целые города, которые превратились в дым за несколько часов.

После войны немцам  было тяжело говорить обо всем, что было потеряно, не только люди и целые части страны, но и духовные ценности немецкой культуры, чьи корни уходят в средневековье. Хастингс здесь также открыт, как и его земляк Антони Беевор. Он рассказывает, что совершались тяжелые преступления и со стороны западных союзников. Прежде всего из частично нового архивного материала, он описывает что происходило, когда русские вошли в тогдашние немецкие восточные провинции. Настоящая кровавая оргия разразилась, когда они во время своей великой «отечественной войны» калечили и насиловали миллионы немецких женщин и детей, это не поддается описанию.

Когда немецкая капитуляция стала фактом в мае 1945 года, только выжившие заключенные нацистских концентрационных лагерей, почувствовали настоящее освобождение, а также может некоторые из западных союзников. Хастингс говорит о культурном столкновении между, с одной стороны, «нормальной» войной, которую вели американцы и англичане на западе, и с другой стороны, о тех кошмарах, которые русские и немцы пережили на восточном фронте. Например, он пишет, что почти 30 миллионов погибли в борьбе с гитлеровской Германией, потери западных союзников наоборот были около одного миллиона. Такое чувство, что было две разных войны.

Одно обстоятельство не было отмечено, когда победители и побежденные праздновали в Москве 60-летие окончания войны. Это была игра на публику. В послесоветской Москве нет никакого желания критически пересмотреть свои исторические мифы. Исследование в русских архивах об «отечественной войне» проводились почти исключительно иностранцами. Но месяц назад вышел на немецком языке личный дневник офицера Красной Армии, написанный русским евреем, который лично пережил взятие Берлина и первые годы оккупации.

Не только необычная перспектива делает посмертную книгу Владимира Гельфанда «DeutschlandTagebuch 1945-46» настоящим переживанием. Также внутренняя борьба, моральная и политическая, как сейчас называют это смешением жажды крови и сочувствия, которые красногвардеец Гельфанд пережил при встрече с побежденными немцами, находится за пределами обычной схемы распространенных представлений. На улицах лежат беженцы и ампутированные солдаты, сироты и немецкие женщины, которые продают свои тела. Гельфанд... Об этом и многом другом пишет он. Также, что он получил гонорею. Считается, что около двухсот тысяч детей появились таким образом только в русской зоне.

Сложнее судить о литературном таланте Гельфанда. Вероятно он хотел написать роман по возвращении домой, но времени не хватило и предмет был слишком противоречивый. Он конфликтовал с начальством и называл своих красногвардейских товарищей «спившиеся вояки и анархистский сброд».

Более чем радостно, что его записки даже с 60- летним опозданием стали доступны, по крайней мере для немецкой публики, поскольку такой перспективы не хватало. Эти записки впервые показывают лицо красноармейских победителей, что дает возможность понять внутренний мир русских солдат. Для Путина и его постсоветских стражей будет тяжело закрыть этот дневник в шкафчик с ядами враждебной России пропаганды.

   

Per Landin

      


 
 
 
  •     Dr. Elke Scherstjanoi "Ein Rotarmist in Deutschland"
 •     Stern  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Märkische Allgemeine  "Hinter den Kulissen"
 •     Das Erste /TV/ "Kulturreport"
 •     Berliner Zeitung  "Besatzer, Schöngeist, Nervensäge, Liebhaber"
 •     SR 2 KulturRadio  "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Die Zeit  "Wodka, Schlendrian, Gewalt"
 •     Jüdische Allgemeine  "Aufzeichnungen im Feindesland"
 •     Mitteldeutsche Zeitung  "Ein rotes Herz in Uniform"
 •     Unveröffentlichte Kritik  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten vom Umgang mit den Deutschen"
 •     Bild  "Auf Berlin, das Besiegte, spucke ich!"
 •     Das Buch von Gregor Thum "Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert"
 •     Flensborg Avis  "Set med en russisk officers øjne"
 •     Ostsee Zeitung  "Das Tagebuch des Rotarmisten"
 •     Leipziger Volkszeitung  "Das Glück lächelt uns also zu!"
 •     Passauer Neue Presse "Erinnerungspolitischer Gezeitenwechsel"
 •     Lübecker Nachrichten  "Das Kriegsende aus Sicht eines Rotarmisten"
 •     Lausitzer Rundschau  "Ich werde es erzählen"
 •     Leipzigs-Neue  "Rotarmisten und Deutsche"
 •     SWR2 Radio ART: Hörspiel
 •     Kulturation  "Tagebuchaufzeichnungen eines jungen Sowjetleutnants"
 •     Der Tagesspiegel  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR  "Bücher Journal"
 •     Kulturportal  "Chronik"
 •     Sächsische Zeitung  "Bitterer Beigeschmack"
 •     Wiesbadener Tagblatt "Reflexionen, Textcollagen und inhaltlicher Zündstoff"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Krieg und Kriegsende aus russischer Sicht"
 •     Berliner Zeitung  "Die Deutschen tragen alle weisse Armbinden"
 •     MDR  "Deutschland-Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Jüdisches Berlin  "Das Unvergessliche ist geschehen" / "Личные воспоминания"
 •     Süddeutsche Zeitung  "So dachten die Sieger"
 •     Financial Times Deutschland  "Aufzeichnungen aus den Kellerlöchern"
 •     Badisches Tagblatt  "Ehrliches Interesse oder narzisstische Selbstschau?"
 •     Freie Presse  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Nordkurier/Usedom Kurier  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten ungefiltert"
 •     Nordkurier  "Tagebuch, Briefe und Erinnerungen"
 •     Ostthüringer Zeitung  "An den Rand geschrieben"
 •     Potsdamer Neueste Nachrichten  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR Info. Forum Zeitgeschichte "Features und Hintergründe"
 •     Deutschlandradio Kultur. Politische Literatur. "Lasse mir eine Dauerwelle machen"
 •     Konkret "Watching the krauts. Emigranten und internationale Beobachter schildern ihre Eindrücke aus Nachkriegsdeutschland"
 •     Dagens Nyheter  "Det oaendliga kriget"
 •     Utopie-kreativ  "Des jungen Leutnants Deutschland - Tagebuch"
 •     Neues Deutschland  "Berlin, Stunde Null"
 •     Webwecker-bielefeld  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Südkurier  "Späte Entschädigung"
 •     Online Rezension  "Das kriegsende aus der Sicht eines Soldaten der Roten Armee"
 •     Saarbrücker Zeitung  "Erstmals: Das Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Neue Osnabrücker Zeitung  "Weder Brutalbesatzer noch ein Held"
 •     Thüringische Landeszeitung  "Vom Alltag im Land der Besiegten"
 •     Das Argument "Wladimir Gelfand: Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Deutschland Archiv: Zeitschrift für das vereinigte Deutschland  "Betrachtungen eines Aussenseiters"
 •     Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Online Rezensionen. Die Literaturdatenbank
 •     Literaturkritik  "Ein siegreicher Rotarmist"
 •     RBB Kulturradio  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Українська правда  "Нульовий варiант" для ветеранiв вiйни" / Комсомольская правда "Нулевой вариант" для ветеранов войны"
 •     Dagens Nyheter. "Sovjetsoldatens dagbok. Hoppfull läsning trots krigets grymheter"
 •     Ersatz  "Tysk dagbok 1945-46 av Vladimir Gelfand"
 •     Borås Tidning  "Vittnesmåil från krigets inferno"
 •     Sundsvall (ST)  "Solkig skildring av sovjetisk soldat frеn det besegrade Berlin"
 •     Helsingborgs Dagblad  "Krigsdagbok av privat natur"
 •     2006 Bradfor  "Conference on Contemporary German Literature"
 •     Spring-2005/2006/2016 Foreign Rights, German Diary 1945-1946
 •     Flamman / Ryska Posten "Dagbok kastar tvivel över våldtäktsmyten"
 •     INTERPRES "DAGBOG REJSER TVIVL OM DEN TYSK-REVANCHISTISKE “VOLDTÆGTSMYTE”
 •     Expressen  "Kamratliga kramar"
 •     Expressen Kultur  "Under våldets täckmantel"
 •     Lo Tidningen  "Krigets vardag i röda armén"
 •     Tuffnet Radio  "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Norrköpings Tidningar  "En blick från andra sidan"
 •     Expressen Kultur  "Den enda vägens historia"
 •     Expressen Kultur  "Det totalitära arvet"
 •     Allehanda  "Rysk soldatdagbok om den grymma slutstriden"
 •     Ryska Posten  "Till försvar för fakta och anständighet"
 •     Hugin & Munin  "En rödarmist i Tyskland"
 •     Theater "Das deutsch-russische Soldatenwörtebuch" / Театр  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     SWR2 Radio "Journal am Mittag"
 •     Berliner Zeitung  "Dem Krieg den Krieg erklären"
 •     Die Tageszeitung  "Mach's noch einmal, Iwan!"
 •     The book of Paul Steege: "Black Market, Cold War: Everyday Life in Berlin, 1946-1949"
 •     Телеканал РТР "Культура":  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     Аргументы и факты  "Есть ли правда у войны?"
 •     RT "Russian-German soldier's phrase-book on stage in Moscow"
 •     Утро.ru  "Контурная карта великой войны"
 •     Коммерсантъ "Языковой окоп"
 •     Телеканал РТР "Культура"  "Широкий формат с Ириной Лесовой"
 •     Museum Berlin-Karlshorst  "Das Haus in Karlshorst. Geschichte am Ort der Kapitulation"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Rote Fahnen über Potsdam 1933 - 1989: Lebenswege und Tagebücher"
 •     Das Buch von Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach: "Terra Transoderana: Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska"
 •     Das Buch von Sven Reichardt & Malte Zierenberg: "Damals nach dem Krieg Eine Geschichte Deutschlands - 1945 bis 1949"
 •     Lothar Gall & Barbara Blessing: "Historische Zeitschrift Register zu Band 276 (2003) bis 285 (2007)"
 •     Kollektives Gedächtnis "Erinnerungen an meine Cousine Dora aus Königsberg"
 •     Das Buch von Ingeborg Jacobs: "Freiwild: Das Schicksal deutscher Frauen 1945" 
 •     Закон i Бiзнес "Двічі по двісті - суд честі"
 •     Радио Свобода "Красная армия. Встреча с Европой"
 •     DEP "Stupri sovietici in Germania /1944-45/"
 •     Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького "Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. Листи з 43-го"
 •     Explorations in Russian and Eurasian History "The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945"
 •     DAMALS "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Gedankenwelt des Siegers"
 •     Das Buch von Pauline de Bok: "Blankow oder Das Verlangen nach Heimat"
 •     Das Buch von Ingo von Münch: "Frau, komm!": die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Schwarzmondnacht: Authentische Tagebücher berichten (1933-1953). Nazidiktatur - Sowjetische Besatzerwillkür"
 •     История государства  "Миф о миллионах изнасилованных немок"
 •     Das Buch Alexander Häusser, Gordian Maugg: "Hungerwinter: Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47"
 •     Heinz Schilling: "Jahresberichte für deutsche Geschichte: Neue Folge. 60. Jahrgang 2008"
 •     Jan M. Piskorski "WYGNAŃCY: Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie"
 •     Deutschlandradio "Heimat ist dort, wo kein Hass ist"
 •     Journal of Cold War Studies "Wladimir Gelfand, Deutschland-Tagebuch 1945–1946: Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне. Солдатские дневники"
 •     Частный Корреспондент "Победа благодаря и вопреки"
 •     Перспективы "Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны: память, дискурс, орудие политики"
 •     Радиостанция Эхо Москвы & RTVi "Не так" с Олегом Будницким: Великая Отечественная - солдатские дневники"
 •     Books Llc "Person im Zweiten Weltkrieg /Sowjetunion/ Georgi Konstantinowitsch Schukow, Wladimir Gelfand, Pawel Alexejewitsch Rotmistrow"
 •     Das Buch von Jan Musekamp: "Zwischen Stettin und Szczecin - Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005"
 •     Encyclopedia of safety "Ladies liberated Europe in the eyes of Russian soldiers and officers (1944-1945 gg.)"
 •     Азовские греки "Павел Тасиц"
 •     Newsland "СМЯТЕНИЕ ГРОЗНОЙ ОСЕНИ 1941 ГОДА"
 •     Вестник РГГУ "Болезненная тема второй мировой войны: сексуальное насилие по обе стороны фронта"
 •     Das Buch von Jürgen W. Schmidt: "Als die Heimat zur Fremde wurde"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне: от советского к еврейскому?"
 •     Gedenkstätte/ Museum Seelower Höhen "Die Schlacht"
 •     The book of Frederick Taylor "Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany"
 •     Огонёк "10 дневников одной войны"
 •     The book of Michael Jones "Total War: From Stalingrad to Berlin"
 •     Das Buch von Frederick Taylor "Zwischen Krieg und Frieden: Die Besetzung und Entnazifizierung Deutschlands 1944-1946"
 •     WordPress.com "Wie sind wir Westler alt und überklug - und sind jetzt doch Schmutz unter ihren Stiefeln"
 •     Åke Sandin "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Олег Будницкий: "Архив еврейской истории" Том 6. "Дневники"
 •     Michael Jones: "El trasfondo humano de la guerra: con el ejército soviético de Stalingrado a Berlín"
 •     Das Buch von Jörg Baberowski: "Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt"
 •     Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft "Gewalt im Militar. Die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg"
 •     Ersatz-[E-bok] "Tysk dagbok 1945-46"
 •     The book of Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin: "Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914-1945"
 •     Елена Сенявская "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат и офицеров (1944-1945 гг.)"
 •     The book of Raphaelle Branche, Fabrice Virgili: "Rape in Wartime (Genders and Sexualities in History)"
 •     БезФорматаРу "Хоть бы скорей газетку прочесть"
 •     ВЕСТНИК "Проблемы реадаптации студентов-фронтовиков к учебному процессу после Великой Отечественной войны"
 •     Все лечится "10 миллионов изнасилованных немок"
 •     Симха "Еврейский Марк Твен. Так называли Шолома Рабиновича, известного как Шолом-Алейхем"
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique: 1941-1945 (Histoires d'aujourd'hui) E-Book"  
 •     Annales: Nathalie Moine "La perte, le don, le butin. Civilisation stalinienne, aide étrangère et biens trophées dans l’Union soviétique des années 1940"
 •     Das Buch von Beata Halicka "Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945 - 1948"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     "آسو  "دشمن هرگز در نمی‌زن
 •     Уроки истории. ХХ век. Гефтер. "Антисемитизм в СССР во время Второй мировой войны в контексте холокоста"
 •     Ella Janatovsky "The Crystallization of National Identity in Times of War: The Experience of a Soviet Jewish Soldier"
 •     Word War II Multimedia Database "Borgward Panzerjager At The Reichstag"
 •     Всеукраинский еженедельник Украина-Центр "Рукописи не горят"
 •     Ljudbok / Bok / eBok: Niclas Sennerteg "Nionde arméns undergång: Kampen om Berlin 1945"
 •     Das Buch von Michaela Kipp: "Großreinemachen im Osten: Feindbilder in deutschen Feldpostbriefen im Zweiten Weltkrieg"
 •     Петербургская газета "Женщины на службе в Третьем Рейхе"
 •     Володимир Поліщук "Зроблено в Єлисаветграді"
 •     Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст. Каталог постоянной экспозиции / Katalog zur Dauerausstellung
 •     Clarissa Schnabel "The life and times of Marta Dietschy-Hillers"
 •     Alliance for Human Research Protection "Breaking the Silence about sexual violence against women during the Holocaust"
 •     Еврейский музей и центр толерантности. Группа по работе с архивными документами
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Bok / eBok: Anders Bergman & Emelie Perland "365 dagar: Utdrag ur kända och okända dagböcker"
 •     РИА Новости "Освободители Германии"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     Das Buch von Miriam Gebhardt "Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs"
 •     Petra Tabarelli "Vladimir Gelfand"
 •     Das Buch von Martin Stein "Die sowjetische Kriegspropaganda 1941 - 1945 in Ego-Dokumenten"
 •     The German Quarterly "Philomela’s Legacy: Rape, the Second World War, and the Ethics of Reading"
 •     MAZ LOKAL "Archäologische Spuren der Roten Armee in Brandenburg"
 •     Deutsches Historisches Museum "1945 – Niederlage. Befreiung. Neuanfang. Zwölf Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg"
 •     День за днем "Дневник лейтенанта Гельфанда"
 •     BBC News "The rape of Berlin" / BBC Mundo / BBC O`zbek / BBC Brasil / BBC فارْسِى "تجاوز در برلین" 
 •     Echo24.cz "Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie"
 •     The Telegraph "The truth behind The Rape of Berlin"
 •     BBC World Service "The Rape of Berlin"
 •     ParlamentniListy.cz "Mrzačení, znásilňování, to všechno jsme dělali. Český server připomíná drsné paměti sovětského vojáka"
 •     WordPress.com "Termina a Batalha de Berlim"
 •     Dnevnik.hr "Podignula je suknju i kazala mi: 'Spavaj sa mnom. Čini što želiš! Ali samo ti"
 •     ilPOST "Gli stupri in Germania, 70 anni fa"
 •     上海东方报业有限公司 70年前苏军强奸了十万柏林妇女?很多人仍在寻找真相
 •     연합뉴스 "BBC: 러시아군, 2차대전때 독일에서 대규모 강간"
 •     Telegraf "SPOMENIK RUSKOM SILOVATELJU: Nemci bi da preimenuju istorijsko zdanje u Berlinu?"
 •    Múlt-kor "A berlini asszonyok küzdelme a szovjet erőszaktevők ellen
 •     Noticiasbit.com "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Museumsportal Berlin "Landsberger Allee 563, 21. April 1945"
 •     Caldeirão Político "70 anos após fim da guerra, estupro coletivo de alemãs ainda é episódio pouco conhecido"
 •     Nuestras Charlas Nocturnas "70 aniversario del fin de la II Guerra Mundial: del horror nazi al terror rojo en Alemania"
 •     W Radio "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     La Tercera "BBC: El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Noticias de Paraguay "El drama de las alemanas violadas por tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial"
 •     Cnn Hit New "The drama hidden mass rape during the fall of Berlin"
 •     Dân Luận "Trần Lê - Hồng quân, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin 1945"
 •     Český rozhlas "Temná stránka sovětského vítězství: znásilňování Němek"
 •     Historia "Cerita Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     G'Le Monde "Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Красная армия в Европе"
 •     Der Freitag "Eine Schnappschussidee"
 •     باز آفريني واقعيت ها  "تجاوز در برلین"
 •     Quadriculado "O Fim da Guerra e o início do Pesadelo. Duas narrativas sobre o inferno"
 •     Majano Gossip "PER NON DIMENTICARE.... LE PORCHERIE COMUNISTE!!!"
 •     非中国日报网 "柏林的强奸"
 •     Constantin Film "Anonyma - Eine Frau in Berlin. Materialien zum Film"
 •     Русская Германия "Я прижал бедную маму к своему сердцу и долго утешал"
 •     Das Buch von Nicholas Stargardt "Der deutsche Krieg: 1939 - 1945"
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"
 •     Книга "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     BBC Русская служба "Изнасилование Берлина: неизвестная история войны"BBC Україна "Зґвалтування Берліна: невідома історія війни"
 •     Virtual Azərbaycan "Berlinin zorlanması"
 •     Гефтер "Олег Будницкий: «Дневник, приятель дорогой!» Военный дневник Владимира Гельфанда"
 •     Гефтер "Владимир Гельфанд. Дневник 1942 года
 •     BBC Tiếng Việt "Lính Liên Xô 'hãm hiếp phụ nữ Đức'"
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique, 1941-1943" Tome 1
 •     Nicolas Bernard "La Guerre germano-soviétique, 1943-1945" Tome 2  
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Дневники лейтенанта Гельфанда"
 •     Renato Furtado "Soviéticos estupraram 2 milhões de mulheres alemãs, durante a Guerra Mundial"
 •     Вера Дубина "«Обыкновенная история» Второй мировой войны: дискурсы сексуального насилия над женщинами оккупированных территорий"  
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Презентация книги Владимира Гельфанда «Дневник 1941-1946»" 
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Евреи в Великой Отечественной войне"  
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Атака"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Бой"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Победа"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. Эпилог
 •     Труд "Покорность и отвага: кто кого?"
 •     Издательский Дом «Новый Взгляд» "Выставка подвига"
 •     Katalog NT "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне " - собрание уникальных документов"
 •     Вести "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" - собрание уникальных документов"
 •     Радио Свобода "Бесценный графоман"
 •     Вечерняя Москва "Еще раз о войне"
 •     РИА Новости "Выставка про евреев во время ВОВ открывается в Еврейском музее"
 •     Телеканал «Культура» Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" проходит в Москве
 •     Россия HD "Вести в 20.00"
 •     GORSKIE "В Москве открылась выставка "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Aгентство еврейских новостей "Евреи – герои войны"
 •     STMEGI TV "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Независимая газета "Война Абрама"
 •     Revista de Historia "El lado oscuro de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial"
 •     Лехаим "Война Абрама"
 •     Libertad USA "El drama de las alemanas: violadas por tropas soviéticas en 1945 y violadas por inmigrantes musulmanes en 2016"
 •     НГ Ex Libris "Пять книг недели"
 •     Брестский Курьер "Фамильное древо Бреста. На перекрестках тех дорог…"
 •     Полит.Ру "ProScience: Олег Будницкий о народной истории войны"
 •     Олена Проскура "Запiзнiла сповiдь"
 •     Полит.Ру "ProScience: Возможна ли научная история Великой Отечественной войны?"
 •     Книга "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     Ahlul Bait Nabi Saw "Kisah Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     北京北晚新视觉传媒有限公司 "70年前苏军强奸了十万柏林妇女?"
 •     Преподавание истории в школе "«О том, что происходило…» Дневник Владимира Гельфанда"
 •     Вестник НГПУ "О «НЕУБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЙ» ИЗ ПОМЕТ: (Высокая лексика в толковых словарях русского языка XX-XXI вв.)"
 •     Archäologisches Landesmuseum Brandenburg "Zwischen Krieg und Frieden" / "Между войной и миром"
 •     Российская газета "Там, где кончается война"
 •     Народный Корреспондент "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат: правда про "2 миллиона изнасилованых немок"
 •     Fiona "Военные изнасилования — преступления против жизни и личности"
 •     军情观察室 "苏军攻克柏林后暴行妇女遭殃,战争中的强奸现象为什么频发?"
 •     Независимая газета "Дневник минометчика"
 •     Независимая газета "ИСПОДЛОБЬЯ: Кризис концепции"
 •     Olhar Atual "A Esquerda a história e o estupro"
 •     The book of Stefan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn, Olivier Wieviorka "Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947"
 •     Steemit "Berlin Rape: The Hidden History of War"
 •     Estudo Prático "Crimes de estupro na Segunda Guerra Mundial e dentro do exército americano"
 •     Громадське радіо "Насильство над жінками під час бойових дій — табу для України"
 •     InfoRadio RBB "Geschichte in den Wäldern Brandenburgs"
 •     "شگفتی های تاریخ است "پشت پرده تجاوز به زنان برلینی در پایان جنگ جهانی دوم
 •     Das Buch Hans-Jürgen Beier gewidmet "Lehren – Sammeln – Publizieren"
 •     The book of Miriam Gebhardt "Crimes Unspoken: The Rape of German Women at the End of the Second World War"
 •     Русский вестник "Искажение истории: «Изнасилованная Германия»"
 •     凯迪 "推荐《柏林女人》与《五月四日》影片"
 •     Vix "Estupro de guerra: o que acontece com mulheres em zonas de conflito, como Aleppo?
 •     Universidad del Bío-Bío "CRÍMENES DE GUERRA RUSOS EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1940-1945)"
 •     企业头条 "柏林战役后的女人"
 •     Sántha István "A front emlékezete"
 •     腾讯公司  "二战时期欧洲, 战胜国对战败国的十万妇女是怎么处理的!"
 •     El Nuevo Accion "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     Periodismo Libre "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     DE Y.OBIDIN "Какими видели европейских женщин советские солдаты и офицеры (1944-1945 годы)?"
 •     歷史錄 "近1萬女性被強姦致死,女孩撩開裙子說:不下20個男人戳我這兒"
 •     Cyberpedia "Проблема возмездия и «границы ненависти» у советского солдата-освободителя"
 •     NewConcepts Society "Можно ли ставить знак равенства между зверствами гитлеровцев и зверствами советских солдат?"
 •     搜狐 "二战时期欧洲,战胜国对战败国的妇女是怎么处理的"
 •     Ranker "14 Shocking Atrocities Committed By 20th Century Communist Dictatorships"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Начало войны. Личные источники"
 •     Журнал "Огонёк" "Эго прошедшей войны"
 •     Уроки истории. XX век "Книжный дайджест «Уроков истории»: советский антисемитизм"
 •     Свободная Пресса "Кто кого насиловал в Германии"
 •     Озёрск.Ru "Война и немцы"
 •     Імекс-ЛТД "Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти"
 •     יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה "Vladimir Gelfand
 •     Atchuup! "Soviet soldiers openly sexually harass German woman in Leipzig after WWII victory, 1945"
 •     Книга Мириам Гебхардт "Когда пришли солдаты. Изнасилование немецких женщин в конце Второй мировой войны"
 •     Coffe Time "Женщины освобождённой"
 •     Дилетант "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Feldgrau.Info - Bоенная история "Подборка"
 •     Вечерний Брест "В поисках утраченного времени. Солдат Победы Аркадий Бляхер. Часть 9. Нелюбовь"
 •     Аргументы недели "Всю правду знает только народ. Почему фронтовые дневники совсем не похожи на кино о войне"
 •     VietInfo "Hồng quân, Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945"
 •     Книга: Виталий Дымарский, Владимир Рыжков "Лица войны"
 •     Dozor "Про День Перемоги в Кіровограді, фейкових ветеранів і "липове" примирення"
 •     The book of Harriet Murav, Gennady Estraikh "Soviet Jews in World War II: Fighting, Witnessing, Remembering"
 •     TARINGA! "Las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     ВолиньPost "Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року"
 •     Anews "Молодые воспринимают войну в конфетном обличии"
 •     RTVi "«Война эта будет дикая». Что писали 22 июня 1941 года в дневниках"
 •     Tribun Manado "Nasib Kelam Perempuan Jerman Usai Nazi Kalah, Gadis Muda, Wanita Tua dan Hamil Diperkosa Bergantian"
 •     The book of Elisabeth Krimmer "German Women's Life Writing and the Holocaust: Complicity and Gender in the Second World War"
 •     ViewsBros  "WARTIME VIOLENCE AGAINST WOMEN"
 •     Русская семерка "В чьем плену хуже всего содержались женщины-военные на Второй мировой"
 •     Mail Online "Mass grave containing 1,800 German soldiers who perished at the Battle of Stalingrad is uncovered in Russia - 75 years after WWII's largest confrontation claimed 2 mln lives"
 •     PT. Kompas Cyber Media "Kuburan Massal 1.800 Tentara Jerman Ditemukan di Kota Volgograd"
 •     Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H "Nga: Sửa ống nước, phát hiện 1.800 hài cốt của trận đánh đẫm máu nhất lịch sử"
 •     LGMI News "Pasang Pipa Air, Tukang Temukan Kuburan Masal 1.837 Tentara Jerman"
 •     Quora "¿Cuál es un hecho sobre la Segunda Guerra Mundial que la mayoría de las personas no saben y probablemente no quieren saber?"
 •     Музейний простiр  "Музей на Дніпрі отримав новорічні подарунки під ялинку"
 •     The book of Paul Roland "Life After the Third Reich: The Struggle to Rise from the Nazi Ruins"
 •     O Sentinela "Dois Milhões de Alemãs: O Maior Estupro em Massa da História foi um Crime Aliado-Soviético"    
 •     Stratejik Güvenlik "SAVAŞ DOSYASI : TARİHTEN BİR KARE – 2. DÜNYA SAVAŞI BİTİMİNDE ALMANYA’DA KADINLARA TOPLU TECAVÜZLER"
 •     Агентство новостей «Хакасия-Информ» "Кто остановит шоу Коновалова?"
 •     Isralike.org "Цена победы. Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Das Buch von Kerstin Bischl "Frontbeziehungen: Geschlechterverhältnisse und Gewaltdynamiken in der Roten Armee 1941-1945"
 •     Русская семерка "Красноармейцы или солдаты союзников: кто вызывал у немок больший страх"
 •     History Magazine "Sõjapäevik leitnant Vladimir Gelfand"
 •     Magazine online "Vojnový denník poručíka Vladimíra Gelfanda"
 •     theБабель "Український лейтенант Володимир Гельфанд пройшов Другу світову війну від Сталінграда до Берліна"
 •     Znaj.UA "Жорстокі знущання та масові вбивства: злочини Другої світової показали в моторошних кадрах"
 •     Gazeta.ua "Масові вбивства і зґвалтування: жорстокі злочини Другої світової війни у фотографіях"
 •     PikTag "Знали вы о том, что советские солдаты ИЗНАСИЛОВАЛИ бессчетное число женщин по пути к Берлину?"
 •     Kerstin Bischl  "Sammelrezension: Alltagserfahrungen von Rotarmisten und ihr Verhältnis zum Staat"
 •     Конт "Несколько слов о фронтовом дневнике"
 •     X-True.Info "«Русские варвары» и «цивилизованные англосаксы»: кто был более гуманным с немками в 1945 году"
 •     Белла Гельфанд. Как в Берлине убивали жену красноармейца Владимира Гельфанда  ....
 •     Dünya Haqqinda "Berlin zorlanmasi: İkinci Dünya Müharibəsi"


 •