Ersatz "Tysk dagbok 1945-46. En sovjetisk officers anteckningar"

Ersatz
 
 


 Ersatz


> Bildgalleri
> Läsprov

Köp boken hos din bokhandlare eller Internetbokhandel:

> Adlibris
> Bokus
> CDON
> Internetbokhandeln


Vladimir Gelfand
Tysk dagbok 1945–46. En sovjetisk officers anteckningar


»Det är inte bara det ovanliga perspektivet som gör Vladimir Gelfands postuma [dagbok] till en läsupplevelse. Också den inre kampen, den moraliska och politiska, hur man nu vill kalla den blandning av blodtörst och medkänsla som rödgardisten Gelfand upplever i mötet med de besegrade tyskarna, faller utanför det gängse schemat. På gatorna ligger flyktingar och amputerade soldater, föräldralösa barn och tyska kvinnor som säljer sina kroppar. Gelfand tar för sig.«
Per Landin, DN

Den första privata dagboken av en officer i Röda armén på svenska, skriven av Vladimir Gelfand, en ung ukrainsk jude. Han tog sin tillflykt till dagboken på nätterna efter striderna under framryckningen mot Berlin. Som en sann krönikör undviker Gelfand inte känsliga ämnen som bristande disciplin bland de egna trupperna, ryska hämndaktioner, plundringar, massvåldtäkter och andra övergrepp mot den tyska civilbefolkningen.

Vid fronten upplever Vladimir Gelfand våld, förstörelse och dödsfara, kamratskap och småaktighet. I slutet av april 1945 drar han in i Berlin som en av alla segrare. Under en tid utan fasta förpliktelser söker han efter tillfällen att få komma undan det trista kasernlivet. Han är ung, snygg och belevad och söker kontakt med den tyska civilbefolkningen, inte minst bland unga kvinnor. Hans frimodiga anteckningar visar att förhållandet mellan de sovjetiska soldaterna och tyskarna inte alltid präglades av hat, missförstånd och övergrepp.

Gelfand tyckte illa om allt som hade med militären att göra och bröt mot förbudet att umgås privat med tyskarna. Han tog sina uppgifter i partiet och som medarbetare vid en transportavdelning på stort allvar, men efter krigets dödliga faror längtade han efter »Frihet! Friheten att leva, att tänka, att arbeta, att njuta av livet.« Den här önskan ledde ofta till konflikter mellan Gelfand och hans kamrater, som anklagade honom för bristande disciplin. Läsaren får en unik inblick i tankarna och känslorna hos en segrare ur Stalins arméer under och första året efter Nazitysklands sammanbrott.

     

ISBN 91-88858-21-9
ÖVERSÄTTNING FRÅN RYSKA Lars Wiklund
FORMAT 130x210 mm
OMFÅNG 400 sidor
OMSLAG & GRAFISK FORM Christer Jonson
ILLUSTRATIONER 43 privata fotografier och faksimiler
BANDTYP Inbunden
UTGIVNINGSÅR Augusti 2006

       

       

    

Vladimir Gelfand
Född 1923 i Novo-Archangelsk, en liten ort i östra Ukraina. Den judiska familjen levde mycket anspråkslöst. I början av 1944 var Gelfands förband invecklat i strider vid sydligaste Dnepr. Efter två och ett halvt års soldatliv, av vilka han hade varit i aktiv strid under mindre än hälften, avtog Vladimir Gelfands pliktmedvetande. Han hade, i likhet med de flesta andra, ingen längtan till fronten. Vid förflyttningar lyckades han, liksom många andra ”etappkrigare”, finna bekväma vägar, transportmedel och förläggning utanför trossen. Han pendlade mellan förband, stab och underhållsbas, undvek patruller och såg sig omkring. Hösten 1944 befann sig hans division i området öster om Warszawa. Vladimir Gelfand blev i början av januari 1945 förflyttad till 1052. skytteregementet i 301. skyttedivisionen. På morgonen den 14 januari 1945 gavs söder om Warszawa vid floden Pilica order om anfall i nordvästlig riktning efter 25 minuters artilleriförberedelse. Det 1052. skytteregementet stötte på tyskt infanteri och pansar, dock avancerade de sovjetiska trupperna oväntat snabbt fram i detta avsnitt efter några dagars ställningskrig. Inom två veckor nådde de riksgränsen som den tyska krigsmakten hade överskridit 1939. Gelfands dagboksanteckningar vittnar om utmattning, men också om stolthet och förväntan om seger. Redan i slutet av 1944 hade han och andra känt sig lockade att vara med om erövringen av Berlin, och nu ryckte detta mål raskt närmare.

Ännu mer än av den fysiska påfrestningen förmörkades Gelfands segerstämning av bråken med andra officerare. Inte heller var han nöjd med alla soldater som var underställda honom i granatkastarplutonen. Han kände sig ringaktad och såg sig utsatt för förtal och grova skämt. Svårigheter som Gelfand, vän av de sköna konsterna, redan tidigare hade haft med frontkamrater, skärptes nu genom att truppernas segerrika frammarsch även släppte kriminell verksamhet fri. Allt oftare blev han måltavla för fientligheter, som gick så långt som till handgripligheter.

För Gelfand var situationen deprimerande också därför att han förbigicks i utdelningen av utmärkelser. Arrogans och hätskhet hänförde han dock inte bara till ”judefobi”, som han uttryckte sig, utan även till råhet, dumhet, oanständigheter och en fientlig inställning mot intellektuell verksamhet ända in i officerskåren.

Efter kriget var Gelfand verksam som lärare och avled 1983.

           

Tysk dagbok 1945–46. En sovjetisk officers anteckningar (utk maj 2006)
Bilder ur Tysk dagbok 1945–46 av Vladimir Gelfand.
Fotografier och faksimiler ur Gelfands privata arkiv. Boken innehåller omkring 50 bilder.

© Aufbau Verlag GmbH 2006


PHOTO 4-1
Short comment.PHOTO 4-2
Short comment.

PHOTO 4-3
Short comment.

PHOTO 4-4
Short comment.
PHOTO 4-5
Short comment.PHOTO 4-6
Short comment.

PHOTO 4-7
Short comment.
PHOTO 4-8
Short comment.PHOTO 4-9
Short comment.
22 oktober 1945

Klockan 10 på kvällen var jag på järnvägsstationen. Jag började fråga tyskarna om nästa förbindelse, vilket tåg jag skulle ta och var jag skulle byta. Somliga rådde mig att åka till Oranienburg och därifrån vidare på morgonen till Kremmen, andra – och det var de flesta – rekommende­rade mig att resa till Hennigsdorf. Jag hade redan rest båda sträckorna. Den första var lång men enklare – bara ett byte. Fast jag lät mig övertygas av majoriteten och tog tåget mot H[ennigsdorf].
    Resan tog lång tid. I tåget var det mörkt och proppfullt. Jag stod inklämd bland andra passagerare, men i mörkret och trängseln var det muntert. Invånarna från Berlins förorter babblade om fläsk, fett och choklad. Sedan övergick de till politik. En kvinna skrek: »Du har redan fått ryska vanor!« Dessa ord stack mig i hjärtat och jag beslöt att inte låta detta passera obemärkt. Jag vände mig genast till de andra passa-gerarna och frågade: »Är ryssarna verkligen så dåliga och deras vanor sämre än era?« Alla hutade åt kvinnan som fällt den oförsiktiga kommentaren, somliga av hyckleri, en del av rädsla för mig, medan andra kanske till och med menade det helt uppriktigt. Det fanns de som (inte utan skäl) ställde ryssarna över tyskarna i kulturellt hänseende och de gav både exempel och bevis. Samtalet fortsatte tills vi anlände till Kremmen och även på vägen från tåget gick diskussionen vidare med oförminskad intensitet. Jag gjorde vad jag kunde för att tyskarna skulle förstå mitt hemland och mitt folk bättre och visa aktning för vår kultur. Jag vet inte i vilken mån jag lyckades, men det kom i alla fall inga fler ringaktande uttalan- den om Ryssland. Det var bara en gammal kvinna som log inställsamt, såg mig lismande i ögonen och sade tyst: »Men i förrgår, herr löjtnant, plundrades min lägenhet av era ’kamrater’.«
Sedan försvann hon i mängden.

I Kremmen var allt som förut, bara i lägenheten hade det skett en del förändringar. Kaptenen som inkvarterats där medan jag var borta bodde inte längre där och i stället hade en furir från den politiska avdelningen flyttat in. Jag fick övernatta på golvet.
    Nästa dag ägnade jag hela dagen åt att packa om mina väskor. Jag väntade mig inte att min ansökan till den poli­tiska avdelningen skulle antas och gjorde mig beredd att resa igen, antingen till bataljonen eller rent av tillbaka till reservregementet. Jag har överskridit tiden för min tjänste-resa rejält – jag kom hit först två dagar efter utsatt tid och har följaktligen missbrukat ledningens förtroende redan från första början. Den kan reagera hur som helst.

23 oktober 1945

Allt är slut. Det jag fruktade mest och motvilligt räknade med har hänt. Dörrarna till den politiska banan har smällt igen, efter att så lockande stått på glänt. Nåväl, jag skall åter arbeta hårt. Ödet är emot mig och visar sig från sin svarta sida. Så i morgon är allt tillbaka till det gamla igen. Åter plutonchef, åter truppsoldat, och åter, precis som förut, en stackars liten plutonchef helt utan framtidsutsikter. Är det verkligen därför jag föddes och blev vuxen?

24 oktober 1945

Kremmen. I går vände jag mig till major Ivantsov, chef för kaderavdelningen.
    »Arméns och frontens politiska avdelningar har avslagit min förflyttning till politiskt arbete. Nu har jag kommit tillbaka till er.«
    »Jaså, men varför återvända dit man redan varit?« Han fun- derade lite och blev sedan mildare. »Jag ska ut på ett tjänste-ärende nu.
Kom tillbaka till mig i kväll, kring tiotiden.«

 Men varken i går klockan 22 på kvällen eller i dag klock­an 9 eller 12 kunde han ta emot mig. Klockan 13 bad han mig »vänta en stund« och jag stod tålmodigt och trampade i korridoren ända till klockan 16.
    »Nå, vart skall jag skicka er nu? Vilka färdigheter har ni? Skulle ni fungera som teknisk protokollförare?«
    »Har ni kanske något annat arbete? Något lättare?«
    »Jaså, ni vill slippa jobba?!«
    »Visst inte, det är bara det att första tiden kommer att bli svår för mig i en ny befattning.«
    »Det klarar ni. Ni kan ju läsa, ni kan skriva.«
    Jag instämde.
    »Gå och hämta tjänsteordern och era personliga papper hos kaptenen i kontoret mittemot.«
    Jag gick, glad åt att mina dokument var under behand­ling, det hade jag åtminstone blivit underrättad om på rege­mentsstaben. Men hur förvånad och förvirrad blev jag inte när jag ställdes ansikte mot ansikte med mitt slitna, jävla vitsord som inte så litet hade fördärvat livet och nerverna för mig de senaste månaderna. Men jag kom inte undan.
    Tillsammans med chefen för kaderavdelningen inställde jag mig för andra gången hos brigadchefen.
    »Såja, nu får ni visa vad ni går för på en annan befattning. Men varför är era vitsord så dåliga?«
    Jag teg.
    »Kamrat löjtnant, jag frågar varför har ni ett sådant betyg?! Förklara er!«
    »Man tvingade mig att plundra ett offentligt bibliotek, jag utsågs till chef över det. Vi förde bort över 10000
ryska böcker med stämplar. Det var stulna böcker och jag tog dem utan samvetskval. Men när det också dök upp tyska stämplar i böckerna – då vägrade jag att ta dem och ledning­en blev missnöjd med mig.


© 2006 Ersatz
För mer information kontakta oss
                      

 
Владимир Гельфанд
Немецкий дневник 1945-46.
Советский офицер заметки


"Это не просто необычной точки зрения, что делает Владимир Gelfands посмертной [Дневник] для чтения. Кроме того, внутренняя борьба, моральную и политическую, однако вы хотите назвать это сочетание кровожадность и сострадание опыт rödgardisten Гельфанда на встрече с побежденных немцев, выходит за пределы нормального графика. На улицах беженцев и ампутировали солдат, детей-сирот и немецких женщин, которые продают свое тело. Гельфанд принимает для себя ".
За Landin, DN

Первый частный дневник офицера Красной Армии в Швеции, сценарист Владимир Гельфанд, молодой украинский еврей. Он укрылся в своем дневнике в ночь после боя во время наступления на Берлин. Как истинный летописец избежать Гельфанд не чувствительные темы, такие как отсутствие дисциплины среди своих войск, русские репрессии, грабежи, массовые изнасилования и другие зверства против немецкого гражданского населения.

На фронте переживают Владимир Гельфанд насилие, разрушение и смерть опасность, товарищества и мелочность. В конце апреля 1945 года он тянет в Берлин в качестве одного из всех победителя. За время, без фиксированного обязанностей, он ищет возможности избежать тоскливой жизни казармы. Он молодой, красивый и вежливый и ищет контакта с немецким гражданским населением, особенно среди молодых женщин. Его смелые записи показывают, что отношения между советскими войсками и немцами не всегда отмечены ненависть, непонимание и злоупотребление.

Гельфанд любили все о военной делать и нарушил запрет, чтобы пообщаться лично с немцами. Он взял свои обязанности в партии и в качестве сотрудника в отделе транспорта очень серьезно, но после его смертельной опасности, он тосковал по «Свобода! Свободу жить, думать, работать, радоваться жизни. «Это желание часто приводит к конфликтам между Гельфандом и его коллег, которые обвинили его в недисциплинированности. Читатель получает уникальную возможность заглянуть в мысли и чувства победителем из армии Сталина во время и через один год после краха нацистской Германии.

     

ISBN 91-88858-21-9
ПЕРЕВОД С РУССКОЙ Ларс Виклунд
Формат 130x210 мм
Диапазон 400 страниц
КРЫШКА И ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН Кристер Джонсон
ИЛЛЮСТРАЦИИ 43 частных фотографий и факсимиле
Переплет обуви типа
Год издания августа 2006


Владимир Гельфанд
Родился в 1923 году в Ново-Архангельск, маленьком городке в Восточной Украине. Еврейская семья жила очень скромно. В начале 1944 года Gelfands соусом втянуты в бои в южной части Днепра. После двух с половиной лет soldatliv, из которых он был в активных боевых действиях менее половины, замедлился Владимир Gelfands долг сознание. Он, как и большинство других, не тоска по фронту. В движение он сумел, как и многие другие "нога воина", находя удобные дороги, транспорт и проживание за пределами багажа. Он заменил между подразделениями, сотрудниками и базы технического обслуживания, избегая патрулей и огляделся. Осенью 1944 года его дивизия в районе к востоку от Варшавы. Владимир Гельфанд был в начале января 1945 года перевезены в 1052-м съемки полк триста первый Стрелковой дивизии. Утром 14 января 1945 г. к югу от Варшавы на реке Пилица заказал нападение в северо-западном направлении, через 25 минут артиллерийской подготовки. 1052-м стрелкового полка столкнулись немецкой пехоты и бронетехники, однако, передовые советские войска неожиданно быстро в этом разделе через несколько дней окопной войны. В течение двух недель они достигли границы вооруженных сил Германии превысил 1939th Gelfands дневники свидетельствуют усталость, но и гордостью и ожиданием победы. К концу 1944 года он и другие считали, привлекает присоединиться к завоеванию Берлина, а теперь вытащил эту цель быстро ближе.

Даже больше, чем физические нагрузки затмила Gelfands победоносное настроение бои с другими офицерами. Не был он удовлетворен всех солдат, которые были подчинены ему в минометного взвода. Он был презираем, и выглядел уязвимым для клевету и грубые шутки. Трудности Гельфанд, любитель искусства, уже имел с передним товарищей, укрепили сейчас, отряды победоносное продвижение даже позволить преступникам бесплатно. Все чаще он стал объектом военных действий, которые пошли так далеко, что физическое насилие.

Для Гельфанд ситуация нажатия тоже, потому что он был передан в распределении наград. Высокомерие и злобы он был связан не только с «еврей фобия", как он выразился, но также и к жестокости, глупости, непристойности и враждебное отношение к интеллектуальной деятельности в офицерском корпусе.

После войны, Гельфанд работал учителем и умер 1983 году

           

Немецкий дневник 1945-46. Советский офицер заметки (ЮТК мая 2006 года)

Изображения с немецкого дневник 1945-46 Владимира Гельфанда.
Фотографии и факсимиле с Gelfands частных архивов.Книга содержит около 50 фотографий.
© Aufbau Verlag GmbH 2006В 10 часов вечера, я был на вокзале. Я начал задавать немцам о следующем отношения, которые готовят я должен взять и где я хотел бы изменить. Некоторые люди советовали мне пойти в Ораниенбург, а затем на утро Kremmen, второе - и это было самое - посоветовал мне поехать в Hennigsdorf. Я уже поездки и маршруты. Первый был длинный, но проще - просто смена. Но я позволю себе убедить большинство, и сели на поезд в H [ennigsdorf].
    
Путешествие заняло много времени. В поезде было темно и упакованы. Я стоял зажатый между другими пассажирами, но в темноте, и толпа была весела. Жители пригорода Берлина мелешь свинина, шпик и шоколад. Затем они перешли к политике. Одна женщина кричала: «Ты уже получил русский привычки!" Эти слова ударил меня ножом в сердце, и я решил, чтобы не позволить этому остаться незамеченным. Я обратился непосредственно к другим пассажирам и спросил: "Являются ли русские действительно так плохо и их привычки хуже, чем ваш" Все запретил женщине, которая сделала неосторожный комментарий, некоторые из лицемерия, некоторые из страха меня, в то время как другие возможно, даже имел в виду вполне искренне. Были те, кто (не без оснований) спросили русские немцы культурные, и они дали обоих примеров и доказательств. Разговор продолжался, пока мы не прибыли в Kremmen, а также на пути от железнодорожной пошел дальше обсуждения с неослабевающей интенсивностью. Я сделал то, что мог, чтобы немцы поняли бы мою страну и мой народ лучше и проявлять уважение к нашей культуре. Я не знаю, до какой степени мне это удалось, но это было по крайней мере не больше, пренебрежительные высказывания о том Россией. Это была просто старая женщина, которая заискивающе улыбнулся, увидев меня пресмыкаться в глаза и тихо сказал: ". Но позавчера, лейтенант, разграбили мою квартиру ваших" друзей "" Потом она исчезла в толпе.

В Kреммене все было, как раньше, просто в квартире были некоторые изменения. Капитан, который расквартирован там пока меня не было больше не жил там, а вместо этого был сержантом из политического отдела переехали в. Мне пришлось ночевать на полу.
    
На следующий день я провел целый день, чтобы упаковать свои чемоданы. Я не хочу, чтобы мое заявление в политический отдел будет принят и заставил меня готов к путешествию опять же, либо в батальон или даже обратно в запасном полку. Я превысило время моей службы поездку значительно - Я приехал сюда всего два дня после установленного срока и, следовательно, злоупотребление доверием право управления с самого начала. Он может реагировать иначе.

23 октября 1945

Все кончено. Что я больше всего боялся и неохотно Ожидается, что произошло. Двери в политической трек был захлопнулась снова, после столь заманчивой была приоткрыта. Ну, я буду работать тяжело. Судьба против меня, и показывает свои черные стороны. Так что завтра все вернется к старой снова. Re взвод, отряд вернулся солдат, и снова, как и прежде, бедный командир взвода без перспектив. Неужели это потому, что я родился и вырос?

24 октября 1945

Kremmen. Вчера я обратился к майор Иванцов, начальник кадрового отдела.
    
"Армия и Соединенных департаментов фронт политики отвергли моего перевода в политической работе. Теперь я вернусь к тебе ".
    
"О, но почему туда вернуться уже?" Он весело-дуется немного, а затем стал мягче. "Я ухожу на службу вопроса сейчас. Вернись ко мне вечером, около десяти часов ".
 
Но ни вчера в 22 ночью или в день в 9 или 12, он мог бы принять меня. В 13 лет он попросил меня "подождать", и я терпеливо стоял и вышел в коридор, пока на 16-м
    
"Ну, где я должен отправить вас сейчас? Какие навыки у вас есть? Хотите работать в качестве технического драйвера протокола? "
    
"У вас, возможно, любая другая работа? Что-то легче? "
    
"Значит, вы не хотите работать?"
    
"Конечно, нет, это просто, что первое время будет трудно для меня в новой позиции».
    
"Он может обрабатывать вас. Вы можете читать, вы можете написать ».
    
Я согласился.
    
"Сразу получить заказ на обслуживание и ваши личные документы Commander в офисе наоборот".
    
Я пошел, рад, что мои документы были обработаны, я по крайней мере был уведомлен штаба полка. Но как удивился и я был смущен, когда я столкнулся лицом к лицу со своей изношенной, кровавая учетных данных, которые не так уж мало было омрачена жизнь и нервы для меня за последние несколько месяцев. Но я не уйти.
    
Вместе с главой кадрового отдела приостановлено себя во второй раз на командира бригады.
    
"Там, теперь вы показываете, что вы собираетесь на другую позицию. Но почему ваши классы так плохо? "
    
Я молчал.
    
"Товарищ лейтенант, я спрашиваю, почему у тебя такой рейтинг? Объяснить себе! "
    
"Они заставили меня совершить набег публичной библиотеке, я был назначен руководителем там. Мы забрали более 10.000 русских книг со штампами. Она была украдена книг, и я взял их без угрызений совести. Но когда он также появились немецкие марки в книгах - когда я отказался принять их и менеджмент был недоволен мной.
 •     Dr. Elke Scherstjanoi "Ein Rotarmist in Deutschland"
 •     Stern  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Märkische Allgemeine  "Hinter den Kulissen"
 •     Das Erste /TV/ "Kulturreport"
 •     Berliner Zeitung  "Besatzer, Schöngeist, Nervensäge, Liebhaber"
 •     SR 2 KulturRadio  "Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Die Zeit  "Wodka, Schlendrian, Gewalt"
 •     Jüdische Allgemeine  "Aufzeichnungen im Feindesland"
 •     Mitteldeutsche Zeitung  "Ein rotes Herz in Uniform"
 •     Unveröffentlichte Kritik  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten vom Umgang mit den Deutschen"
 •     Bild  "Auf Berlin, das Besiegte, spucke ich!"
 •     Das Buch von Gregor Thum "Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert"
 •     Flensborg Avis  "Set med en russisk officers øjne"
 •     Ostsee Zeitung  "Das Tagebuch des Rotarmisten"
 •     Leipziger Volkszeitung  "Das Glück lächelt uns also zu!"
 •     Passauer Neue Presse "Erinnerungspolitischer Gezeitenwechsel"
 •     Lübecker Nachrichten  "Das Kriegsende aus Sicht eines Rotarmisten"
 •     Lausitzer Rundschau  "Ich werde es erzählen"
 •     Leipzigs-Neue  "Rotarmisten und Deutsche"
 •     SWR2 Radio ART: Hörspiel
 •     Kulturation  "Tagebuchaufzeichnungen eines jungen Sowjetleutnants"
 •     Der Tagesspiegel  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR  "Bücher Journal"
 •     Kulturportal  "Chronik"
 •     Sächsische Zeitung  "Bitterer Beigeschmack"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Krieg und Kriegsende aus russischer Sicht"
 •     Berliner Zeitung  "Die Deutschen tragen alle weisse Armbinden"
 •     MDR  "Deutschland-Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Jüdisches Berlin  "Das Unvergessliche ist geschehen" / "Личные воспоминания"
 •     Süddeutsche Zeitung  "So dachten die Sieger"
 •     Financial Times Deutschland  "Aufzeichnungen aus den Kellerlöchern"
 •     Badisches Tagblatt  "Ehrliches Interesse oder narzisstische Selbstschau?"
 •     Freie Presse  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Nordkurier/Usedom Kurier  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten ungefiltert"
 •     Nordkurier  "Tagebuch, Briefe und Erinnerungen"
 •     Ostthüringer Zeitung  "An den Rand geschrieben"
 •     Potsdamer Neueste Nachrichten  "Hier gibt es Mädchen"
 •     NDR Info. Forum Zeitgeschichte "Features und Hintergründe"
 •     Deutschlandradio Kultur  "Politische Literatur. Lasse mir eine Dauerwelle machen"
 •     Konkret "Watching the krauts. Emigranten und internationale Beobachter schildern ihre Eindrücke aus Nachkriegsdeutschland"
 •     Dagens Nyheter  "Det oaendliga kriget"
 •     Utopie-kreativ  "Des jungen Leutnants Deutschland - Tagebuch"
 •     Neues Deutschland  "Berlin, Stunde Null"
 •     Webwecker-bielefeld  "Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Südkurier  "Späte Entschädigung"
 •     Online Rezension  "Das kriegsende aus der Sicht eines Soldaten der Roten Armee"
 •     Saarbrücker Zeitung  "Erstmals: Das Tagebuch eines Rotarmisten"
 •     Neue Osnabrücker Zeitung  "Weder Brutalbesatzer noch ein Held"
 •     Thüringische Landeszeitung  "Vom Alltag im Land der Besiegten"
 •     Das Argument "Wladimir Gelfand: Deutschland-Tagebuch 1945-1946. Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     Deutschland Archiv: Zeitschrift für das vereinigte Deutschland  "Betrachtungen eines Aussenseiters"
 •     Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte  "Von Siegern und Besiegten"
 •     Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Rezensionen
 •     Online Rezensionen. Die Literaturdatenbank
 •     Literaturkritik  "Ein siegreicher Rotarmist"
 •     RBB Kulturradio  "Ein Rotarmist in Berlin"
 •     Українська правда  "Нульовий варiант" для ветеранiв вiйни" / Комсомольская правда "Нулевой вариант" для ветеранов войны"
 •     Dagens Nyheter.  "Vladimir Gelfand. Tysk dagbok 1945-46"
 •     Ersatz  "Tysk dagbok 1945-46 av Vladimir Gelfand"
 •     Borås Tidning  "Vittnesmåil från krigets inferno"
 •     Sundsvall (ST)  "Solkig skildring av sovjetisk soldat frеn det besegrade Berlin"
 •     Helsingborgs Dagblad  "Krigsdagbok av privat natur"
 •     2006 Bradfor  "Conference on Contemporary German Literature"
 •     Spring-2005/2006 Foreign Rights, German Diary 1945-1946
 •     Flamman  "Dagbok kastar tvivel över våldtäktsmyten"
 •     Expressen  "Kamratliga kramar"
 •     Expressen Kultur  "Under våldets täckmantel"
 •     Lo Tidningen  "Krigets vardag i röda armén"
 •     Tuffnet Radio  "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Norrköpings Tidningar  "En blick från andra sidan"
 •     Expressen Kultur  "Den enda vägens historia"
 •     Expressen Kultur  "Det totalitära arvet"
 •     Allehanda  "Rysk soldatdagbok om den grymma slutstriden"
 •     Ryska Posten  "Till försvar för fakta och anständighet"
 •     Hugin & Munin  "En rödarmist i Tyskland"
 •     Theater "Das deutsch-russische Soldatenwörtebuch" / Театр  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     SWR2 Radio "Journal am Mittag"
 •     Berliner Zeitung  "Dem Krieg den Krieg erklären"
 •     Die Tageszeitung  "Mach's noch einmal, Iwan!"
 •     The book of Paul Steege: "Black Market, Cold War: Everyday Life in Berlin, 1946-1949"
 •     Телеканал РТР "Культура":  "Русско-немецкий солдатский разговорник"
 •     Аргументы и факты  "Есть ли правда у войны?"
 •     RT "Russian-German soldier's phrase-book on stage in Moscow"
 •     Утро.ru  "Контурная карта великой войны"
 •     Телеканал РТР "Культура"  "Широкий формат с Ириной Лесовой"
 •     Museum Berlin-Karlshorst  "Das Haus in Karlshorst. Geschichte am Ort der Kapitulation"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Rote Fahnen über Potsdam 1933 - 1989: Lebenswege und Tagebücher"
 •     Das Buch von Bernd Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach: "Terra Transoderana: Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska"
 •     Das Buch von Sven Reichardt & Malte Zierenberg: "Damals nach dem Krieg Eine Geschichte Deutschlands - 1945 bis 1949"
 •     Lothar Gall & Barbara Blessing: "Historische Zeitschrift Register zu Band 276 (2003) bis 285 (2007)"
 •     Kollektives Gedächtnis "Erinnerungen an meine Cousine Dora aus Königsberg"
 •     Das Buch von Ingeborg Jacobs: "Freiwild: Das Schicksal deutscher Frauen 1945" 
 •     Закон i Бiзнес "Двічі по двісті - суд честі"
 •     Радио Свобода "Красная армия. Встреча с Европой"
 •     DEP "Stupri sovietici in Germania /1944-45/"
 •     Explorations in Russian and Eurasian History "The Intelligentsia Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945"
 •     DAMALS "Deutschland-Tagebuch 1945-1946"
 •     Das Buch von Pauline de Bok: "Blankow oder Das Verlangen nach Heimat"
 •     Das Buch von Ingo von Münch: "Frau, komm!": die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen 1944/45"
 •     Das Buch von Roland Thimme: "Schwarzmondnacht: Authentische Tagebücher berichten (1933-1953). Nazidiktatur - Sowjetische Besatzerwillkür"
 •     История государства  "Миф о миллионах изнасилованных немок"
 •     Das Buch Alexander Häusser, Gordian Maugg: "Hungerwinter: Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946/47"
 •     Heinz Schilling: "Jahresberichte für deutsche Geschichte: Neue Folge. 60. Jahrgang 2008"
 •     Jan M. Piskorski "WYGNAŃCY: Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie"
 •     Deutschlandradio "Heimat ist dort, wo kein Hass ist"
 •     Journal of Cold War Studies "Wladimir Gelfand, Deutschland-Tagebuch 1945–1946: Aufzeichnungen eines Rotarmisten"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне. Солдатские дневники"
 •     Частный Корреспондент "Победа благодаря и вопреки"
 •     Перспективы "Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны: память, дискурс, орудие политики"
 •     Радиостанция Эхо Москвы & RTVi "Не так" с Олегом Будницким: Великая Отечественная - солдатские дневники"
 •     Books Llc "Person im Zweiten Weltkrieg /Sowjetunion/ Georgi Konstantinowitsch Schukow, Wladimir Gelfand, Pawel Alexejewitsch Rotmistrow"
 •     Das Buch von Jan Musekamp: "Zwischen Stettin und Szczecin - Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005"
 •     Encyclopedia of safety "Ladies liberated Europe in the eyes of Russian soldiers and officers (1944-1945 gg.)"
 •     Азовские греки "Павел Тасиц"
 •     Вестник РГГУ "Болезненная тема второй мировой войны: сексуальное насилие по обе стороны фронта"
 •     Das Buch von Jürgen W. Schmidt: "Als die Heimat zur Fremde wurde"
 •     ЛЕХАИМ "Евреи на войне: от советского к еврейскому?"
 •     Gedenkstätte/ Museum Seelower Höhen "Die Schlacht"
 •     The book of Frederick Taylor "Exorcising Hitler: The Occupation and Denazification of Germany"
 •     Огонёк "10 дневников одной войны"
 •     The book of Michael Jones "Total War: From Stalingrad to Berlin"
 •     Das Buch von Frederick Taylor "Zwischen Krieg und Frieden: Die Besetzung und Entnazifizierung Deutschlands 1944-1946"
 •     WordPress.com "Wie sind wir Westler alt und überklug - und sind jetzt doch Schmutz unter ihren Stiefeln"
 •     Åke Sandin "Är krigets våldtäkter en myt?"
 •     Олег Будницкий: "Архив еврейской истории" Том 6. "Дневники"
 •     Michael Jones: "El trasfondo humano de la guerra: con el ejército soviético de Stalingrado a Berlín"
 •     Das Buch von Jörg Baberowski: "Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt"
 •     Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft "Gewalt im Militar. Die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg"
 •     Ersatz-[E-bok] "Tysk dagbok 1945-46"
 •     The book of Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander M. Martin: "Fascination and Enmity: Russia and Germany as Entangled Histories, 1914-1945"
 •     Елена Сенявская "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат и офицеров (1944-1945 гг.)"
 •     The book of Raphaelle Branche, Fabrice Virgili: "Rape in Wartime (Genders and Sexualities in History)"
 •     БезФорматаРу "Хоть бы скорей газетку прочесть"
 •     Все лечится "10 миллионов изнасилованных немок"
 •     Симха "Еврейский Марк Твен. Так называли Шолома Рабиновича, известного как Шолом-Алейхем"
 •     Annales: Nathalie Moine "La perte, le don, le butin. Civilisation stalinienne, aide étrangère et biens trophées dans l’Union soviétique des années 1940"
 •     Das Buch von Beata Halicka "Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945 - 1948"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     "آسو  "دشمن هرگز در نمی‌زن
 •     Уроки истории. ХХ век. Гефтер. "Антисемитизм в СССР во время Второй мировой войны в контексте холокоста"
 •     Ella Janatovsky "The Crystallization of National Identity in Times of War: The Experience of a Soviet Jewish Soldier"
 •     Всеукраинский еженедельник Украина-Центр "Рукописи не горят"
 •     Ljudbok / Bok / eBok: Niclas Sennerteg "Nionde arméns undergång: Kampen om Berlin 1945"
 •     Das Buch von Michaela Kipp: "Großreinemachen im Osten: Feindbilder in deutschen Feldpostbriefen im Zweiten Weltkrieg"
 •     Петербургская газета "Женщины на службе в Третьем Рейхе"
 •     Володимир Поліщук "Зроблено в Єлисаветграді"
 •     Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст. Каталог постоянной экспозиции / Katalog zur Dauerausstellung
 •     Clarissa Schnabel "The life and times of Marta Dietschy-Hillers"
 •     Еврейский музей и центр толерантности. Группа по работе с архивными документами
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Военный дневник лейтенанта Владимира Гельфанда"
 •     Bok / eBok: Anders Bergman & Emelie Perland "365 dagar: Utdrag ur kända och okända dagböcker"
 •     РИА Новости "Освободители Германии"
 •     Das Buch von Jan M. Piskorski "Die Verjagten: Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhundert"
 •     Das Buch von Miriam Gebhardt "Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs"
 •     Petra Tabarelli "Vladimir Gelfand"
 •     Das Buch von Martin Stein "Die sowjetische Kriegspropaganda 1941 - 1945 in Ego-Dokumenten"
 •     The German Quarterly "Philomela’s Legacy: Rape, the Second World War, and the Ethics of Reading"
 •     MAZ LOKAL "Archäologische Spuren der Roten Armee in Brandenburg"
 •     Deutsches Historisches Museum "1945 – Niederlage. Befreiung. Neuanfang. Zwölf Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg"
 •     День за днем "Дневник лейтенанта Гельфанда"
 •     BBC News "The rape of Berlin" / BBC Mundo / BBC O`zbek / BBC Brasil / BBC فارْسِى "تجاوز در برلین" 
 •     Echo24.cz "Z deníku rudoarmějce: Probodneme je skrz genitálie"
 •     The Telegraph "The truth behind The Rape of Berlin"
 •     BBC World Service "The Rape of Berlin"
 •     ParlamentniListy.cz "Mrzačení, znásilňování, to všechno jsme dělali. Český server připomíná drsné paměti sovětského vojáka"
 •     WordPress.com "Termina a Batalha de Berlim"
 •     Dnevnik.hr "Podignula je suknju i kazala mi: 'Spavaj sa mnom. Čini što želiš! Ali samo ti"
 •     ilPOST "Gli stupri in Germania, 70 anni fa"
 •     上海东方报业有限公司 70年前苏军强奸了十万柏林妇女?很多人仍在寻找真相
 •     연합뉴스 "BBC: 러시아군, 2차대전때 독일에서 대규모 강간"
 •     Telegraf "SPOMENIK RUSKOM SILOVATELJU: Nemci bi da preimenuju istorijsko zdanje u Berlinu?"
 •    Múlt-kor "A berlini asszonyok küzdelme a szovjet erőszaktevők ellen
 •     Noticiasbit.com "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Museumsportal Berlin "Landsberger Allee 563, 21. April 1945"
 •     Caldeirão Político "70 anos após fim da guerra, estupro coletivo de alemãs ainda é episódio pouco conhecido"
 •     Nuestras Charlas Nocturnas "70 aniversario del fin de la II Guerra Mundial: del horror nazi al terror rojo en Alemania"
 •     W Radio "El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     La Tercera "BBC: El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín"
 •     Noticias de Paraguay "El drama de las alemanas violadas por tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial"
 •     Cnn Hit New "The drama hidden mass rape during the fall of Berlin"
 •     Dân Luận "Trần Lê - Hồng quân, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin 1945"
 •     Český rozhlas "Temná stránka sovětského vítězství: znásilňování Němek"
 •     Historia "Cerita Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     G'Le Monde "Nỗi kinh hoàng của phụ nữ Berlin năm 1945 mang tên Hồng Quân"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Красная армия в Европе"
 •     Der Freitag "Eine Schnappschussidee"
 •     باز آفريني واقعيت ها  "تجاوز در برلین"
 •     Quadriculado "O Fim da Guerra e o início do Pesadelo. Duas narrativas sobre o inferno"
 •     Majano Gossip "PER NON DIMENTICARE…….. LE PORCHERIE COMUNISTE !!!!!"
 •     Русская Германия "Я прижал бедную маму к своему сердцу и долго утешал"
 •     Das Buch von Nicholas Stargardt "Der deutsche Krieg: 1939 - 1945"
 •     The book of Nicholas Stargardt "The German War: A Nation Under Arms, 1939–45"
 •     Книга "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     BBC Русская служба "Изнасилование Берлина: неизвестная история войны"BBC Україна "Зґвалтування Берліна: невідома історія війни"
 •     Гефтер "Олег Будницкий: «Дневник, приятель дорогой!» Военный дневник Владимира Гельфанда"
 •     Гефтер "Владимир Гельфанд. Дневник 1942 года
 •     BBC Tiếng Việt "Lính Liên Xô 'hãm hiếp phụ nữ Đức'"
 •     Эхо Москвы "ЦЕНА ПОБЕДЫ: Дневники лейтенанта Гельфанда"
 •     Renato Furtado "Soviéticos estupraram 2 milhões de mulheres alemãs, durante a Guerra Mundial"
 •     Вера Дубина "«Обыкновенная история» Второй мировой войны: дискурсы сексуального насилия над женщинами оккупированных территорий"  
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Презентация книги Владимира Гельфанда «Дневник 1941-1946»" 
 •     Еврейский музей и центр толерантности "Евреи в Великой Отечественной войне"  
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Атака"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Бой"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. "Победа"
 •     Сидякин & Би-Би-Си. Драма в трех действиях. Эпилог
 •     Труд "Покорность и отвага: кто кого?"
 •     Издательский Дом «Новый Взгляд» "Выставка подвига"
 •     Katalog NT "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне " - собрание уникальных документов"
 •     Вести "Выставка "Евреи в Великой Отечественной войне" - собрание уникальных документов"
 •     Радио Свобода "Бесценный графоман"
 •     Вечерняя Москва "Еще раз о войне"
 •     РИА Новости "Выставка про евреев во время ВОВ открывается в Еврейском музее"
 •     Телеканал «Культура» "Евреи в Великой Отечественной войне" проходит в Москве"
 •     Россия HD "Вести в 20.00"
 •     GORSKIE "В Москве открылась выставка "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Aгентство еврейских новостей "Евреи – герои войны"
 •     STMEGI TV "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики "Открытие выставки "Евреи в Великой Отечественной войне"
 •     Независимая газета "Война Абрама"
 •     Revista de Historia "El lado oscuro de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial"
 •     Лехаим "Война Абрама"
 •     Libertad USA "El drama de las alemanas: violadas por tropas soviéticas en 1945 y violadas por inmigrantes musulmanes en 2016"
 •     НГ Ex Libris "Пять книг недели"
 •     Брестский Курьер "Фамильное древо Бреста. На перекрестках тех дорог…"
 •     Полит.Ру "ProScience: Олег Будницкий о народной истории войны"
 •     Олена Проскура "Запiзнiла сповiдь"
 •     Полит.Ру "ProScience: Возможна ли научная история Великой Отечественной войны?"
 •     Книга "Владимир Гельфанд. Дневник 1941 - 1946"
 •     Ahlul Bait Nabi Saw "Kisah Kelam Perempuan Jerman Setelah Nazi Kalah Perang"
 •     北京北晚新视觉传媒有限公司 "70年前苏军强奸了十万柏林妇女?"
 •     Преподавание истории в школе "«О том, что происходило…» Дневник Владимира Гельфанда"
 •     Вестник НГПУ "О «НЕУБЕДИТЕЛЬНЕЙШЕЙ» ИЗ ПОМЕТ: (Высокая лексика в толковых словарях русского языка XX-XXI вв.)"
 •     Archäologisches Landesmuseum Brandenburg "Zwischen Krieg und Frieden" / "Между войной и миром"
 •     Российская газета "Там, где кончается война"
 •     Народный Корреспондент "Женщины освобождённой Европы глазами советских солдат: правда про "2 миллиона изнасилованых немок"
 •     Fiona "Военные изнасилования — преступления против жизни и личности"
 •     军情观察室 "苏军攻克柏林后暴行妇女遭殃,战争中的强奸现象为什么频发?"
 •     Независимая газета "Дневник минометчика"
 •     Независимая газета "ИСПОДЛОБЬЯ: Кризис концепции"
 •     Olhar Atual "A Esquerda a história e o estupro"
 •     The book of Stefan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn, Olivier Wieviorka "Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947"
 •     Steemit "Berlin Rape: The Hidden History of War"
 •     Estudo Prático "Crimes de estupro na Segunda Guerra Mundial e dentro do exército americano"
 •     Громадське радіо "Насильство над жінками під час бойових дій — табу для України"
 •     InfoRadio RBB "Geschichte in den Wäldern Brandenburgs"
 •     "شگفتی های تاریخ است "پشت پرده تجاوز به زنان برلینی در پایان جنگ جهانی دوم
 •     Hans-Jürgen Beier gewidmet "Lehren – Sammeln – Publizieren"
 •     Русский вестник "Искажение истории: «Изнасилованная Германия»"
 •     凯迪 "推荐《柏林女人》与《五月四日》影片"
 •     Vix "Estupro de guerra: o que acontece com mulheres em zonas de conflito, como Aleppo?
 •     企业头条 "柏林战役后的女人"
 •     腾讯公司  "二战时期欧洲, 战胜国对战败国的十万妇女是怎么处理的!"
 •     El Nuevo Accion "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     Periodismo Libre "QUE LE PREGUNTEN A LAS ALEMANAS VIOLADAS POR RUSOS, NORTEAMERICANOS, INGLESES Y FRANCESES"
 •     DE Y.OBIDIN "Какими видели европейских женщин советские солдаты и офицеры (1944-1945 годы)?"
 •     歷史錄 "近1萬女性被強姦致死,女孩撩開裙子說:不下20個男人戳我這兒"
 •     NewConcepts Society "Можно ли ставить знак равенства между зверствами гитлеровцев и зверствами советских солдат?"
 •     搜狐 "二战时期欧洲,战胜国对战败国的妇女是怎么处理的"
 •     Эхо Москвы "Дилетанты. Начало войны. Личные источники"
 •     Журнал "Огонёк" "Эго прошедшей войны"
 •     Уроки истории. XX век "Книжный дайджест «Уроков истории»: советский антисемитизм"
 •    Свободная Пресса "Кто кого насиловал в Германии"
 •